Záznamy z prieskumu trhu

04.04.2023 - Záznam z prieskumu trhu - „Rozšírenie portfólia ponúkaných výrobkov a poskytovaných služieb zakúpením strojového vybavenia stolárskej dielne"

Výzvy na predkladanie ponúk

28.05.2021 - Marcel Baňas - Inovácia strójno-technického vybavenia Baňas SHR