ROZVOJ PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ ZAMESTNANCOV FIRMY TANOT s.r.o.

Plagát - „Rozvoj pracovných zručností zamestnancov firmy TANOT"

Fotografia oznamu

rozvoj pracovných zručnosti zamestnancov firmy TANOT

Záznamy z prieskumu trhu

04.04.2023 - Záznam z prieskumu trhu - „Rozšírenie portfólia ponúkaných výrobkov a poskytovaných služieb zakúpením strojového vybavenia stolárskej dielne"

Výzvy na predkladanie ponúk

28.05.2021 - Marcel Baňas - Inovácia strójno-technického vybavenia Baňas SHR